Common Stream-Lizard

Potamites ecpleopus

Reptiles of Ecuador | Sauria | Gymnophthalmidae | Potamites

Adult male Potamites ecpleopus

Adult male
Narupa Reserve
Napo province, Ecuador

Adult male Potamites ecpleopus

Adult male
Tzarentza
Pastaza province, Ecuador

Adult female Potamites ecpleopus

Adult female
Tzarentza
Pastaza province, Ecuador

Adult female Potamites ecpleopus

Adult male
Narupa Reserve
Napo province, Ecuador

Juvenile Potamites ecpleopus

Juvenile
La Bonita
Sucumbíos province, Ecuador

Juvenile Potamites ecpleopus

Juvenile
Palmarí Reserve
Amazonas state, Brazil