Mountain Centipede-Snake

Tantilla insulamontana

Reptiles of Ecuador | Serpentes | Colubridae | Tantilla

Adult Tantilla insulamontana

Adult, TH340
Oña, 2.7 km SW of
Azuay province, Ecuador

Juvenile Tantilla insulamontana

Juvenile, TH339
Oña, 2.7 km SW of
Azuay province, Ecuador