Blotchbelly Marsh-Snake

Erythrolamprus lamonae

Reptiles of Ecuador | Serpentes | Colubridae | Erythrolamprus

Adult female Erythrolamprus lamonae

Adult female
Volcán Sumaco
Napo province, Ecuador

Adult female Erythrolamprus lamonae

Adult female
Yanayacu Biological Station
Napo province, Ecuador