Santa Cruz Giant-Tortoise

Chelonoidis porteri

Reptiles of Ecuador | Testudines | Testudinidae

Adult male Chelonoidis porteri

Adult male
Zoológico de Quito
Pichincha, Ecuador

Adult female Chelonoidis porteri

Adult female
Zoológico de Quito
Pichincha, Ecuador

Adult female Chelonoidis porteri

Adult female
Santa Cruz Island
Galápagos, Ecuador

Adult female Chelonoidis porteri

Adult female
Santa Cruz Island
Galápagos, Ecuador

Adult female Chelonoidis porteri

Adult female
Zoológico El Arca
Napo, Ecuador