Otonga Anole

Anolis otongae

Reptiles of Ecuador | Sauria | Anolidae

Adult male Anolis otongae

Adult male
Otonga Reserve
Cotopaxi province, Ecuador

Subadult male Anolis otongae

Subadult male
Otonga Reserve
Cotopaxi province, Ecuador

Adult female Anolis otongae

Adult female
Otonga Reserve
Cotopaxi province, Ecuador

Adult female Anolis otongae

Adult female
Otonga Reserve
Cotopaxi province, Ecuador

Adult female Anolis otongae

Adult female
Otonga Reserve
Cotopaxi province, Ecuador

Adult female Anolis otongae

Adult female
Otonga Reserve
Cotopaxi province, Ecuador

Juvenile male Anolis otongae

Juvenile male
Otonga Reserve
Cotopaxi province, Ecuador

Juvenile female Anolis otongae

Juvenile female
Otonga Reserve
Cotopaxi province, Ecuador