False Lanceheads

Reptiles of Ecuador | Serpentes | Colubridae | Xenodon

Xenodon rabdocephalus

Common False-Lancehead Least Concern
Falsa equis común
(Xenodon rabdocephalus)

Xenodon severus

Amazon False-Lancehead Least Concern
Equis sapa
(Xenodon severus)